Absolute vochtigheid

Absolute vochtigheid is in zekere zin het tegenovergestelde van relatieve luchtvochtigheid. Terwijl de relatieve luchtvochtigheid wordt uitgedrukt in een percentage, slaat de absolute vochtigheid op de effectieve hoeveel water die in de lucht aanwezig is.

Een hygrometer baseert zich op de relatieve luchtvochtigheid. De absolute vochtigheid wordt niet veel meer gebruikt, enkel in zeer specifieke toepassingen en sectoren blijft het voorlopig de standaard notatie.